صفحة رئيسية | المنتجات

رسالة على الانترنت
المزيد من المعلومات

کارخانه ذوب توپ cakisi

توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان ایران آنلاین

ایران آنلاین-توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان : : یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که متعلق به دوران صفوی است و مقرر شد این یادگار کهن در مقابل ...

More

توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان - ایرنا

اصفهان - ایرنا - یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که متعلق به دوران صفوی است و مقرر شد این یادگار کهن در مقابل عالی قاپو و داخل میدان امام اصفهان نصب شود.

More

سرباره فولاد دانیال کناری خانی آبادی

نیز سرباره داریم.سرباره ها می توانند قسمت زیادی از فضای کارخانه ذوب آهن را اشغال می کند که این نیز می تواند باعث ایجادیک سری مشکلات زیست محیطی از جمله ایجاد گرد وغبار در نواحی شهری گردد.مصارف سرباره ها تاکنون بسیار محدو�

More

کشف یک توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در میان ضایعات ذوب آهن ...

24.11.2020  این توپ جنگی با موافقت مدیران کارخانه ذوب آهن تحویل اداره میراث فرهنگی شهرستان شد و پس از آن توسط واحد امانی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به‌منظور مرمت و جانمایی در مقابل کاخ‌عالی‌قاپو ...

More

توپ جنگی کشف شده در انبار ضایعات به باغ چهلستون رفت ...

ایران آنلاین-توپ جنگی کشف شده در انبار ضایعات به باغ چهلستون رفت : : گروه ایران زمین - توپ جنگی که در انبار ضایعات کارخانه ذوب اصفهان کشف شد و احتمال داده می‌شود متعلق به سده‌های(880-1114خورشیدی)ودوران صفوی باشد به‌منظور ...

More

کشف یک توپ جنگی صفوی در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان سایت انتخاب

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان از کشف یک عدد توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در کارخانه ذوب‌آهن خبر داد. وی افزود: با بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که این توپ جنگی متعلق به دوران صفوی است که ...

More

توپ جنگی صفوی از ذوب آهن تا عالی قاپوی اصفهان ایرنا - یک ...

ایرنا - یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که مت

More

توپ جنگی دوران صفوی مهمان چهلستون شد - همشهری آنلاین

توپ جنگی که در انبار ضایعات کارخانه ذوب اصفهان کشف شد و احتمال می‌رود مربوط به سده‌های ۸۸۰-۱۱۱۴ خورشیدی و دوران صفوی باشد، برای مرمت و جانمایی به باغ چهلستون اصفهان منتقل شد.

More

توپ جنگی دوران امپراطوری صفوی در میان ضایعات ذوب آهن ...

توپ جنگی دوران امپراطوری صفوی برای بازیافت به ذوب آهن اصفهان منتقل شده است. یک توپ جنگی متعلق به پادگان‌های دوران امپراطوری صفوی در میان ضایعات ذوب آهن اصفهان کشف شد. احمد فتحی؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنای

More

فروش یک توپ جنگی قدیمی و تاریخی به عنوان ضایعات

فروش یک توپ جنگی قدیمی و تاریخی به عنوان ضایعات ! به گزارش آقای ضایعات به نقل از ایران انلاین ، شاید شما هم درباره فروش توپ جنگی به کارخانه ذوب آهن با عنوان ضایعات اخباری به گوشتان خورده باشد ...

More

توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان ایران آنلاین

ایران آنلاین-توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان : : یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که متعلق به دوران صفوی است و مقرر شد این یادگار کهن در مقابل ...

More

توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان - ایرنا

اصفهان - ایرنا - یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که متعلق به دوران صفوی است و مقرر شد این یادگار کهن در مقابل عالی قاپو و داخل میدان امام اصفهان نصب شود.

More

سرباره فولاد دانیال کناری خانی آبادی

نیز سرباره داریم.سرباره ها می توانند قسمت زیادی از فضای کارخانه ذوب آهن را اشغال می کند که این نیز می تواند باعث ایجادیک سری مشکلات زیست محیطی از جمله ایجاد گرد وغبار در نواحی شهری گردد.مصارف سرباره ها تاکنون بسیار محدو�

More

کشف یک توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در میان ضایعات ذوب آهن ...

24.11.2020  این توپ جنگی با موافقت مدیران کارخانه ذوب آهن تحویل اداره میراث فرهنگی شهرستان شد و پس از آن توسط واحد امانی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به‌منظور مرمت و جانمایی در مقابل کاخ‌عالی‌قاپو ...

More

توپ جنگی کشف شده در انبار ضایعات به باغ چهلستون رفت ...

ایران آنلاین-توپ جنگی کشف شده در انبار ضایعات به باغ چهلستون رفت : : گروه ایران زمین - توپ جنگی که در انبار ضایعات کارخانه ذوب اصفهان کشف شد و احتمال داده می‌شود متعلق به سده‌های(880-1114خورشیدی)ودوران صفوی باشد به‌منظور ...

More

توپ جنگی صفوی از ذوب آهن تا عالی قاپوی اصفهان ایرنا - یک ...

ایرنا - یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که مت

More

توپ جنگی دوران امپراطوری صفوی در میان ضایعات ذوب آهن ...

توپ جنگی دوران امپراطوری صفوی برای بازیافت به ذوب آهن اصفهان منتقل شده است. یک توپ جنگی متعلق به پادگان‌های دوران امپراطوری صفوی در میان ضایعات ذوب آهن اصفهان کشف شد. احمد فتحی؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنای

More

کشف یک توپ جنگی صفوی در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان سایت انتخاب

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان از کشف یک عدد توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در کارخانه ذوب‌آهن خبر داد. وی افزود: با بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که این توپ جنگی متعلق به دوران صفوی است که ...

More

کشف یک توپ جنگی صفوی در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان – ایوان خشت ...

کشف یک توپ جنگی صفوی در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان . رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان از کشف یک عدد توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در کارخانه ذوب‌آهن خبر داد. وی افزود: با بررسی‌های کارشناسی مشخص ...

More

فروش یک توپ جنگی قدیمی و تاریخی به عنوان ضایعات

به گزارش آقای ضایعات به نقل از ایران انلاین ، شاید شما هم درباره فروش توپ جنگی به کارخانه ذوب آهن با عنوان ضایعات اخباری به گوشتان خورده باشد . بعد از انتشار خبر یکی از مسئولین میراث فرهنگی اطلاع داد که با تماسی که با ذوب ...

More

توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان ایران آنلاین

ایران آنلاین-توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان : : یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که متعلق به دوران صفوی است و مقرر شد این یادگار کهن در مقابل ...

More

توپ جنگی صفوی از ذوب‌آهن تا عالی قاپوی اصفهان - ایرنا

اصفهان - ایرنا - یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که متعلق به دوران صفوی است و مقرر شد این یادگار کهن در مقابل عالی قاپو و داخل میدان امام اصفهان نصب شود.

More

سرباره فولاد دانیال کناری خانی آبادی

نیز سرباره داریم.سرباره ها می توانند قسمت زیادی از فضای کارخانه ذوب آهن را اشغال می کند که این نیز می تواند باعث ایجادیک سری مشکلات زیست محیطی از جمله ایجاد گرد وغبار در نواحی شهری گردد.مصارف سرباره ها تاکنون بسیار محدو�

More

کشف یک توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در میان ضایعات ذوب آهن ...

24.11.2020  این توپ جنگی با موافقت مدیران کارخانه ذوب آهن تحویل اداره میراث فرهنگی شهرستان شد و پس از آن توسط واحد امانی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان به‌منظور مرمت و جانمایی در مقابل کاخ‌عالی‌قاپو ...

More

توپ جنگی کشف شده در انبار ضایعات به باغ چهلستون رفت ...

ایران آنلاین-توپ جنگی کشف شده در انبار ضایعات به باغ چهلستون رفت : : گروه ایران زمین - توپ جنگی که در انبار ضایعات کارخانه ذوب اصفهان کشف شد و احتمال داده می‌شود متعلق به سده‌های(880-1114خورشیدی)ودوران صفوی باشد به‌منظور ...

More

توپ جنگی صفوی از ذوب آهن تا عالی قاپوی اصفهان ایرنا - یک ...

ایرنا - یک عراده توپ جنگی پس از سال ها مدفون در میان ضایعات کارخانه ذوب آهن اصفهان، کشف، شناسایی و مشخص شد که مت

More

توپ جنگی دوران امپراطوری صفوی در میان ضایعات ذوب آهن ...

توپ جنگی دوران امپراطوری صفوی برای بازیافت به ذوب آهن اصفهان منتقل شده است. یک توپ جنگی متعلق به پادگان‌های دوران امپراطوری صفوی در میان ضایعات ذوب آهن اصفهان کشف شد. احمد فتحی؛ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنای

More

کشف یک توپ جنگی صفوی در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان سایت انتخاب

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان از کشف یک عدد توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در کارخانه ذوب‌آهن خبر داد. وی افزود: با بررسی‌های کارشناسی مشخص شد که این توپ جنگی متعلق به دوران صفوی است که ...

More

کشف یک توپ جنگی صفوی در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان – ایوان خشت ...

کشف یک توپ جنگی صفوی در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان . رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان از کشف یک عدد توپ جنگی متعلق به دوران صفوی در کارخانه ذوب‌آهن خبر داد. وی افزود: با بررسی‌های کارشناسی مشخص ...

More

فروش یک توپ جنگی قدیمی و تاریخی به عنوان ضایعات

به گزارش آقای ضایعات به نقل از ایران انلاین ، شاید شما هم درباره فروش توپ جنگی به کارخانه ذوب آهن با عنوان ضایعات اخباری به گوشتان خورده باشد . بعد از انتشار خبر یکی از مسئولین میراث فرهنگی اطلاع داد که با تماسی که با ذوب ...

More
المزيد من المعلومات